Sidor

2011-11-11

Esping-Andersen live - för alla!

Vi är mycket glada över det stora intresse vårt föredrag med Gösta Esping-Andersen samt rapporten Att investera i barn och utjämna livschanser har tilldragit sig.
Trots att vi tycker att Esping-Andersen hade varit värd en resa till Göteborg så är det många som bor på andra håll i landet som har efterfrågat en inspelning av föredraget.
Den kommer här:
Det är Lars Wiberg på ABF i Göteborg som tog fighten med bråkig teknik och tack vare honom kan vi nu erbjuda er Esping-Andersen live:


2011-11-08

Seminarium med Esping-Andersen

Tankeverksamheten vill tacka alla som kom och lyssnade på föreläsningen med Gösta Esping Andersen idag.
Det kommer inom kort en video på föreläsningen så att ni som inte var på plats också kan ta del av den.
Några tweets från föreläsningen:


Välbesökt Esping-Andersen föreläsning. Foto: Anders Nilsson
Vi hoppas kunna fortsätta att erbjuda spännande föreläsningar och seminarier i framtiden. Väl mött då!

2011-11-01

Att investera i barn och utjämna livschanser


Tankeverksamhetens tredje rapport är vi mycket stolta över. Den är skriven av den internationellt respekterade danske forskaren Gösta Esping Andersen, verksam i Barcelona.Han kommer till Göteborg för att presentera sin och Tankeverksamhetens rapport Att investera i barn och utjämna livschanser den 8 november kl. 16 i Folkets Hus på Järntorget.Ann-Sofie Hermansson presenterar rapporten på sin återkommande kolumn i GP 2/11 -11 på följande vis:
"Esping-Andersen konstaterar att vad som händer i förskoleåldern är fundamentalt för barns förmåga och motivation för inlärning när de i ett senare skede ska börja skolan. Hans slutsats är att vi bör ägna mycket mer av vår uppmärksamhet åt vad som händer i familjen än åt utbildningspolitiken om vi vill minska klyftorna och förbättra barns livschanser. Det handlar om förskolan men även om politiska insatser som stärker kvinnors förhandlingspositioner. ...Tiden är kort. Alla ungar borde få samma chans innan det är för sent."
Ur Anders Nilssons och Örjan Nyströms efterord till rapporten hämtas följande citat: 
"Traditionellt har arbetarrörelsen haft två strategier för en mer jämlik samhälls-gemenskap. Å ena sidan har man strävat efter att utjämna människors startvillkor genom utbildningspolitiska reformer, å andra sidan har man strävat efter att utjämna utfallet här och nu med omfördelnings- och välfärdspolitik. Esping-Andersens analys pekar mot en ny, tredje strategi som varken handlar om startvillkoren eller utfallet, utan om vad som händer däremellan, om den sociala rörligheten.  Under efterkrigstiden och därefter medförde utbildnings- och välfärdsreformer att den sociala rörligheten ökade (om än, som Esping-Andersen påpekar, kanske inte så mycket som tidens reformpolitiker föreställde sig). Men möjligheten till individuella klassresor var närmast att betrakta som en positiv biprodukt av strävan efter ökad jämlikhet, inte målet. Orden på den klassiska valaffischen från år 1948 – ”Begåvad men fattig. Ge honom en chans” – med en bild av ett stretande cykelbud framför några överklasslynglar i läroverksmössor som slog dank väckte genklang i folkdjupet, men reformpolitiken syftade till att åstadkomma generella förbättringar för folket i dess helhet, inte primärt att öppna vägar till framgång för enskilda individer." 
Rapporten går att ladda ner som .pdf genom att klicka här.
Mycket nöje!Att investera i barn och utjämna livschanser