Sidor

2018-12-05

Meritokratismens värdegrund

Av Örjan Nyström

Nu finns en ny rapport från Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg, nr 61 i ordningen sedan den socialdemokratiska tankesmedjan startade år 2011.

Högerpopulismens tillväxt hänger nära samman med en växande maktställning för teknokratiskt expertstyre där mer och mer makt läggs över på institutioner utanför demokratins räckvidd. Högerpopulismens idévärld har granskats på längden och tvären, men väldigt lite uppmärksamhet har ägnats åt teknokratins ideologiska rötter, särskilt i förbindelse med dess syn på sociala klyftor i samhället. Den utmärks av en bekännelse till meritokrati – att samhällets rikedomar och maktpositioner bör fördelas utifrån vars och ens kunskaper och ansträngningar. Den som vet bäst och gör mest ska styra och belönas.

Meritokrati är ett ideal som går tillbaka till franska revolutionens kritik av det gamla aristokratiska privilegiesamhället, och kan än idag vara en viktig motkraft mot nätverksmygel och korruption. Men, menar Örjan Nyström i sin rapport Meritokratismens värdegrund: Om jämlikhet och meritokrati, är det verkligen meritokratiska förtjänster som styr fördelningen av makt och rikedom? Han använder begreppet meritokratism för att beteckna hur meritokratiska argument istället används för att maskera och legitimera klassorättvisor och blockera vägarna till ökad social rörlighet.

Analysen av värderingen av meritokrati och meritokratism ger Nyström anledning att vända och vrida på en rad grundläggande jämlikhetsfrågor inom den socialdemokratiska och socialliberala idétraditionen.