Sidor

2014-09-16

Istället för valanalys

av Anders Nilsson och Örjan Nyström

ur inledningen

Det ser ut som om vi har en socialdemokratisk regeringsbildare igen. Men det är en i historiskt perspektiv starkt försvagad socialdemokrati som måste söka regeringspartners i ett besvärligt parlamentariskt läge.

Under decennier har vi kunnat iaktta hur reformismen i hela Västvärlden oavlåtligt tunnats ut, förlorat sin samhällsförändrande kraft och tappat folklig förankring. Den under ett halvt sekel på 1900-talet praktiskt taget statsbärande svenska arbetarrörelsen har nu normaliserats till vad som blivit standard för europeisk socialdemokrati – ett parti som samlar mellan en femtedel och en tredjedel av valmanskåren.

Det torde vid det här laget vara omöjligt att längre förklara detta med tillfälligheter eller subjektiva tillkortakommanden av olika slag. Det är nödvändigt att ställa frågan om det inte är så att de samhällsförändringar som pågår föranleder omprövningar och utvecklingar av den socialdemokratiska reformismens strategier och metoder, utmaningar som partierna hittills inte förmått konfrontera.

Läs hela rapporten nedan online eller ladda ner den här.