Sidor

2011-10-31

En introduktion till Tankeverksamheten

Tidigare i höst deltog Tankeverksamheten på Go(s)väst helgen på Knarrholmen utanför Göteborg.
Så här introducerade Ann-Sofie Hermansson ur vilka resonemang Tankeverksamheten föddes.

2011-10-14

Svar till GP:s Gert Gelotte ang Obligatorisk valfrihet, nej tack!


Tankeverksamhetens rapport ”Obligatorisk valfrihet? Nej tack!” av Anna Johansson recenserades av Gert Gelotte i en krönika på GP:s ledarsida 10/10. Recensionen var milt uttryckt mycket kritisk. Gelotte är starkt positiv till lagen om valfrihetssystem (LOV).

Anders Nilsson tänker inte här ge sig in i diskussionen i sakfrågan, utan i stället göra en retorik- och argumentationsanalys av Gelottes krönika. Krönikan finns tillgänglig i dess helhet här: 
Anna Johanssons rapport hittar du här

2011-10-04

Obligatorisk valfrihet? Nej tack!

Obligatorisk valfrihet? Nej tack! Är den andra rapporten från Tankeverksamheten i Göteborg.
Den är författad av Anna Johansson, kommunalråd och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

I Göteborg använder staden en egen modell av valfrihet i hemtjänsten, den s.k. Göteborgsmodellen. Rapporten behandlar denna modell i jämförelse med den borgerliga modell för valfrihet som är framtagen, den s.k. LOVen samt diskuterar andra verksamhetsområden än hemtjänsten i förhållande till Lagen om Valfrihet (LOV).

Ann-Sofie Hermansson som är ansvarig utgivare för rapporten skriver så här om den i sin kolumn i GP i förhållande till SNS reaktioner efter sin senaste forskingsrapport:
"Den nystartade lokala tankesmedjan Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg har precis släppt vår andra rapport författad av Anna Johansson med rubriken Obligatorisk valfrihet? Nej tack! Ett uppriktigt bidrag till en mindre svartvit världsbild. Visst kan man småle åt de hysteriska reaktionerna på SNS-rapporten. Men när tidskriften Affärsvärlden i fjol skrev att det är huggsexa om den svenska välfärden bland de kritstrecksrandiga investerarna i London City blir den antiintellektuella reaktionen mer förståelig. Det handlar såklart om att profitera på människor.
Kort sagt, intresset ljuger aldrig."

Du kan ladda hem rapporten som .pdf här.

”Att investera i barn och utjämna livschanser”


Är titeln på en rapport som Tankeverksamheten ger ut i månadsskiftet oktober-november av den danske sociologen Gösta Esping-Andersen.
UPPDATERAT: Här är rapporten
Den 8 november kl. 16.00 i Folkets Hus, Göteborg, presenteras rapporten av författaren på ett seminarium som anordnas av Tankeverksamheten. Ingen anmälan, fri entre!

Gösta Esping-Andersen är internationellt ledande forskare i social- och välfärdspolitik. Med sitt banbrytande verk "The Three Worlds of Welfare Capitalism" 1990 öppnade han ett helt nytt fält för välfärdsforskningen, som blivit internationellt riktningsangivande. Boken har ibland skämtsamt kallats ”Den onde, den gode och den fule”, då den jämför den anglosaxiskt liberala välfärdsmodellen med den nordiskt socialdemokratiska och den kontinentalt konservativa. Under senare år har han främst sysselsatt sig med den demografiska utvecklingen ur ett kvinno- och barnperspektiv.

Rapporten och föreläsningen är högintressanta ur ett socialdemokratiskt Göteborgsperspektiv, då den rödgröna majoriteten har lagt fast att staden ska präglas av ett barnperspektiv. Hur ska vi kunna utveckla detta? Här får vi nya infallsvinklar på frågan!

Föreläsningen hålls på engelska.

Espin-Andersen är professor i sociologi vid Pompeu Fabra universitetet i Barcelona och har haft omfattande forskningsuppdrag för OECD, FN, Världsbanken och EU-kommissionen.