Sidor

2012-10-05

Ett förslag till socialdemokratisk handlingslinje mot riskkapitalister i välfärden

Av Johan Büser och Anna Johansson

Nedan följer ett utdrag ur första avsnittet. Hela rapporten kan ni ladda hem här

I.  Principer vs. lämplighetsfrågor 


Vid första anblicken kan frågan om vinster i välfärden tyckas enkel att ta
ställning till. Det är vår mycket bestämda uppfattning att gemensamma
medel som avsatts för barns utbildning eller omsorger av våra äldre inte ska
tas till byte för privat förmögenhetsbildning på nummerkonton i skatteparadis. I den bästa av världar borde det vara punkt slut där. Men om man
tränger in i frågan upptäcker man snart att den är komplex, inte enbart vad
gäller den tekniska utformningen av en eventuell lagstiftning, utan också att
den rymmer en rad principiella frågeställningar som bör redas ut.
Det finns i sammanhanget två centrala frågor:
• Vad bör avgöra om kommunen/landstinget ska utföra en tjänst i egen
regi eller lägga den på en extern utförare?
• När är det försvarbart att en extern utförare utför en offentligt
finansierad tjänst med vinst och när är det inte det?
Till skillnad från meningsmotståndare till höger och till vänster som gör det
till princip att privata företag alltid är att föredra för offentligt finansierade
tjänster, respektive att dessa alltid bör drivas i egen regi, så har vi socialdemokrater en pragmatisk inställning. Vi menar att frågan bör avgöras från
fall till fall utifrån vad som kan bedömas vara mest fördelaktigt för medborgarna och brukarna.

2012-10-02

Problemlösning kräver noggrann analys!

Tankeverksamhetens ansvarige utgivare Ann-Sofie Hermansson skriver med anledning av utgivningen av Jämlikhetsnormen  i sin krönika i Göteborgs-Posten en jämförelse mellan behovet av en grundlig analys av såväl motorcyklar som samhället om man ska hitta rätt lösning på problemet.
Om det är så att gamla lösningar inte fungerar i dagens verklighet får man finna på nya, skriver veckans S-krönikör Ann-Sofie Hermansson.
Du läser hela krönikan här.

Boken Jämlikhetsnormen beställer du
här eller här.