Sidor

2020-06-23

Socialdemokratins ideologiska särart

av Ingvar Johansson, Ann-Marie Ljungberg, Örjan Nyström


Denna skrift handlar om den socialdemokratiska ideologins särart. Föreställningar av ideologisk art och ekon från gamla idétraditioner i det västerländska kulturarvet sipprar på tusen sätt, från sina abstrakta eller historiska höjder, ner i vårt vardagliga socialdemokratiska tänkande. Där sätter de sin prägel på sådant som vi betraktar som socialdemokratiskt ”sunt förnuft”. De finns där som en slags gjutform för våra mer specifika tankar utan att vi är medvetna om dem. Och det är bra att då och då bli medveten om dem. Det blir då lättare att se hur de står sig mot tidens krav och hur de förhåller sig till andra ideologiska huvudströmningar i nutiden.

Med avstamp i Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok Jämlikhetsnormen(2012), kapitel 4 (Socialdemokratisk särart – mellan politik och filosofi) skriver de tre författarna till denna text om den socialdemokratiska jämlikhetsnormen i ett alltmer globaliserat samhälle

2020-06-05

Fackföreningsrörelsen och solidariteten

av Örjan Nyström


Solidaritet måste betecknas som något av fackföreningsrörelsens själva värdegrund, särskilt på LO-området. Idag, när fackföreningsrörelsen – återigen särskilt på LO-området - befinner sig en kritisk situation på många sätt sägs det ibland att denna värdegrund vacklar. ”Det finns ingen solidaritet längre”, får man ofta höra, underförstått att annat var det förr. Ibland söker man orsaken i att ”folk har blivit individualister”. 


Men den fackliga solidariteten har aldrig varit den okomplicerade och oföränderliga företeelse som vi lätt målar ut den i efterhand. Genom ett historiskt perspektiv utreder Örjan Nyström hur vi ska kunna förstå och bemästra påfrestningarna på den fackliga sammanhållningen idag.