Sidor

2011-09-07

Så här ska vi se ut

Vi hoppas kunna bidra inte bara till bra innehåll utan även till att betraktandet av de Göteborgska landmärkena förändras.

Likheten mellan Dolly Parton och Tankeverksamheten

Idag presenterade Ann-Sofie Hermansson, en av initiativtagarna till Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg idén i en krönika i GP betitlad "Dolly Parton är en förebild".


På lördag eftermiddag lanseras Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg. En lokal tankesmedja med ambition att släppa loss den reformistiska fantasin inför dagens utmaningar och åstadkomma politisk verkstad med konkreta förslag till lösningar. Låter det kaxigt? Det är det. Jag tycker att den samlade politiska vänstern alltför länge stått tomhänt när det gäller politiska reformer som svar på vår tids utmaningar. Det är inget att hymla med. Ambitionen är att ändra på det.
Samtidigt har vi en moderatledd regering som visserligen är nog så reformistisk, men i en riktning som skärper klyftorna mellan fattig och rik i vårt samhälle. Jag vill helt enkelt inte se ett Sverige där vi medborgare bjuder under varandra i lön för att egoism och konkurrens ersatt hjälpsamhet och solidaritet. Så har också Tankeverksamhetens första rapport titeln Ny strategi för jämlikhet, författad av Anders Nilsson och Örjan Nyström, tillgänglig på Tankeverksamhetens hemsida.
Arbetarrörelsen har i likhet med Dolly Parton ingen anledning att skämmas vare sig för vad vi är eller kommer ifrån. Spelglädjen växer med självförtroendet.
 Hoppas att ni som läsare vill hänga med i Tankeverksamhetens utveckling! Här läser ni vår första rapport, Ny strategi för jämlikhet av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

2011-09-03

Ny strategi för jämlikhet

Som första publikation för den nystartade Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är vi stolta över att presentera Anders Nilssons och Örjan Nyströms rapport
Ny strategi för jämlikhet.
Håll till godo!

Rapporten kan också laddas ner här i .pdf format.

Välkommen till Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg

I socialdemokratin behöver vi framöver många, livliga och väl underbyggda diskussioner för att ge svar på frågorna om hur vi ska nå längre i våra strävanden mot ett samhälle där alla får plats och tas i anspråk, ett samhälle som förenar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vilka strategiska val behöver vi göra, mot vilka punkter ska vi rikta strålkastarljuset?

Att åstadkomma största möjliga frihet för varje enskild människa och genom politiska reformer uppnå ett tillstånd där var och en av oss har möjlighet att förverkliga ”våra bästa stämningars längtan” är socialdemokratins stora och svåra uppgift. Ska detta mål kunna förverkligas krävs jämlikhet, annars kommer ofrånkomligt vissa människors frihet breda ut sig på bekostnad av andras. Under flera decennier var svensk socialdemokrati världsbäst på att åstadkomma just en ökad jämlikhet, men de senaste decennierna har denna utveckling avstannat och på flera områden till och med vänts till sin motsats.

Såväl de sätt ojämlikheten yttrar sig på som jämlikhetens förutsättningar har på ett genomgripande sätt förändras sedan arbetarrörelsens pionjärer reste krav om åtta timmars arbetsdag, eller sedan sjuttiotalets omfattande reformer på arbetslivets och jämställdhetens områden. Därav finns ett stort behov av att finna ut nya arenor och nya strategier för att i dagens och framtidens samhälle uppnå ökad jämlikhet.

I denna text lyfter författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström fram två sådana arenor, nämligen arbetslivet och familjen. Med stöd i såväl arbetarrörelsens erfarenheter i Göteborg som forskning inom olika områden lyfter de fram både problemställningar och mer eller mindre konkreta förslag till lösningar.

Den text som kommer inom kort är den första som publiceras under den lokala tankesmedjan i arbetarrörelsen i Göteborg. Min förhoppning är att den ska leda till både intellektuella diskussioner och praktiska politiska förslag och följas av fler inspel i den socialdemokratiska idédebatten. 

Anna Johansson
Ordförande Socialdemokraterna i Göteborg