Sidor

2013-08-28

Koldioxid och klimat: perspektiv på en vetenskaplig bedömning

av
Sandrine Bony, Bjorn Stevens, Isaac Held, John Mitchell, Jean-Louise Dufresne, Kerry
Emanuel, Pierre Friedlingstein, Stephen Griffies & Catherine Senior

Ladda ner rapporten här

ur Ann-Sofie Hermansson och Anders Nilssons förord:

En backlash i klimatfrågan kan få allvarliga konsekvenser, dels därför att den kan undergräva förtroendet för den etablerade politiken och öppna för mörkerkrafter, dels därför att det riskerar att försena eller rent av att blockera den omställning till hållbarhet som är nödvändig oavsett vad som händer med atmosfärens uppvärmning.

Det finns en kritisk punkt där en stor berättelse som blandas med moralism, och allt mer kommer i otakt med fakta som undertrycks, löper risk att punkteras. Vi kan kalla det en Kejsarens nya kläder-effekt. För att undanröja risken för det bör arbetarrörelsens debatt i dessa frågor fjärmas från moralismen (inte moralen, det är en annan sak) och öppnas för även motsägelsefulla fakta och osäkerheter. Det kräver ökade kunskaper. 

Därför ger Tankeverksamheten ut denna rapport om klimatfrågan. Den är inte författad av några obskyra klimatskeptiker utan av några av de främsta forskarna vid de mest etablerade och renommerade institutionerna inom området, bl.a. Max-Planck institutet i Tyskland, Hadley Center i Storbritannien och MIT i Förenta staterna, för att nämna några. De ger en initierad bild av var forskningen om klimatförändringarna befinner sig i dag, vilka kunskapsluckor som finns och med vilken inriktning nya steg bör tas.
Ladda hem rapporten här