Sidor

2020-10-11

Socialdemokratin och jämlikheten

Kommentarer till Tankeverksamhetens rapport ”Socialdemokratins ideologiska särart”. 

av Håkan Bengtsson, Johan Lönnroth, Payam Moula och Per Sundgren. Samt en kommentar av Karin Pettersson till Jämlikhetskommisionens publicerade betänkande (SOU 2020: 46) sommaren 2020.

Efter att Tankeverksamheten publicerat rapporten Socialdemokratins ideologiska särart, så bjöd vi in ett antal vänsterskribenter att kommentera texten. Alla som nappade på vårt förslag publiceras i den här rapporten. Karin Pettersson dock med den skillnaden att vi fick publicera en text av henne som varit införd i Aftonbladet. och som handlar om Jämlikhetskommisionens betänkande.