2015-06-18

Förskolan, barnen och framtiden

av Sven Bremberg

Är förskolan bra eller dålig för barnen? Med utgångspunkt i en debatt i Göteborgs Posten i vintras går Sven Bremberg, forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten, igenom forskningsläget i en särskild studie för Tankeverksamheten. Förskolan förefaller ha entydigt positiva effekter för barnen. Därmed kan debatten gå från tyckande till vetande.
Eller läs den online nedan:

2015-05-27

Kris i befolkningsfrågan?

Om urbanisering och jämlikhet
av Cecilia Dalman Eek
Den regionala utvecklingen av land och stad och dess förutsättningar kommer ofta i skymundan för politiken på riks- och kommunnivå. 
Cecilia Dalman Eek, med lång erfarenhet från regionpolitiken i Västra Götaland, diskuterar den regionala politiska nivån och dess strategiska betydelse för folkhälsa och landets utveckling.


Ladda ner rapporten här eller läs den online nedan:


2015-04-10

Globalisering och förtjänst - fallet Zlatan

av Ingvar Johansson

Ur rapportens inledning:
”Jag har förtjänat det”, sade Zlatan Ibrahimović sent på kvällen den 4 september år 2014. Han hade då tidigare på kvällen blivit den som genom historien gjort flest mål i svensk herrlandslagsfotboll, och därmed i media slutgiltigt säkrat epitetet ”Svenska landslagets störste någonsin”. Också i mitt tycke kan han sägas ha förtjänat detta epitet. Men att ha förtjänat sådant som epitet och betyg är en sak, att ha förtjänat en viss lön och inkomst är en annan. Jag tycker inte att Zlatan och hans inkomstlikar förtjänar den lön och totalinkomst de har. Den rena lönen för Zlatan från Paris Saint German låg år 2014 på runt elva miljoner kronor i månaden; den totala månadsinkomsten inklusive reklamintäkter och liknande var, och är, nästan dubbelt så stor. De största fotbollsstjärnorna i Real Madrid (Cristiano Ronaldo) och Barcelona (Lionel Messi) har en totalinkomst på runt en miljon per dag. Många vicedirektörer i näringslivet, filmstjärnor och popstjärnor tjänar ännu mer, och det principiella jag säger om Zlatans inkomster anser jag vara tillämpbart även på många av dessa. Tar man begreppet förtjänad inkomst på allvar, så kan de inte sägas ha gjort sig förtjänta av den.

Ladda ner rapporten som .pdf här eller läs den online nedan.

2015-03-09

Mer frihandel = fler jobb?

Sysselsättningseffekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA

av David Ljung

Inledning

Sedan 1,5 år tillbaka pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Syftet är att främja handeln genom att sänka tullar, ta bort handelshinder som beror på skillnader i regler/standarder samt ömsesidigt öppna upp den offentliga upphandlingen. Om avtalet blev verklighet skulle det bli det största i sitt slag i världen.

Debatten om avtalet är polariserad. EU-kommissionen, som förhandlar för europeisk del, räknar med att avtalet skulle bli en rejäl ekonomisk vitamin- injektion på båda sidor Atlanten. Detta är en bild som bl.a. delas av många företag och företagsorganisationer. Andra aktörer tror på mindre goda eko nomiska konsekvenser. De pekar i stället på risker för sänkta miljökrav, oschysst konkurrens via social dumpning eller begränsningar i det demokra tiska beslutsfattandet.

Även när det specifikt gäller jobben går meningarna isär. Förespråkarna ser framför sig fler jobb, en god löneutveckling och en dynamik där jobbekva tionen i de flesta branscher blir positiv. Skeptikerna talar i stället om neutrala eller negativa jobbeffekter där lönerna pressas och flera branscher i ökad transatlantisk konkurrens får problem.

Syftet med denna korta rapport är att lite närmare analysera jobbaspekten. Hur bör man i generella termer resonera när det gäller sambanden mellan frihandel och jobb? Hur kan man mer specifikt förvänta sig att TTIP skulle påverka europeisk och svensk arbetsmarknad? Hur skulle plus och minus i jobbkalkylen se ut? Vore ett avtal av detta slag ett sätt att pressa ner arbets lösheten?

Att studera jobbeffekter av ökad frihandel är svårt. Att hitta rätt i förutsägelser om vad just TTIP skulle innebära är dessutom en extra hård nöt att knäcka. Tanken med rapporten är därför inte att ge några skarpa svar, utan att mer allmänt försöka guida den som i detta avseende vill se in i framtiden.

Ladda hem rapporten här eller läs den online nedan:


2015-02-19

För en Jämlikhetsutredning

av Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson
Ladda hem rapporten via denna länk

Förord
Socialdemokraterna håller kongress 29-­31 maj i år. Vi föreslår att kongressen beslutar om en Jämlikhetsutredning i enlighet med innehållet i denna rapport.

Ett sådant beslut ryms, menar vi, väl inom de teman – Jobb och Folkrörelse – som ska behandlas; för övrigt är kongressen som partiets högsta beslutande organ fri att fatta de beslut den finner lämpligt. Den arbetsmarknads- och välfärdsmodell som Socialdemokratin inrättade i Sverige under 1900-­talet var länge oerhört framgångsrik för att främja ökad jämlikhet. Men det är i dag uppenbart att trender och tendenser i samhällsutvecklingen som i hela Västvärlden driver fram ökade klyftor är i kraft även i vårt land. Också under de tolv åren med socialdemokratiskt styre mellan 1994 och 2006 tilltog ojämlikheten i Sverige.

Vi har nu en rödgrön regering i ett besvärligt parlamentariskt läge. Förutsättningar för offensiva socialdemokratiska reformer under innevarande mandatperiod tycks begränsade. Desto större anledning att inleda förberedelser för ett genomgripande program för ökad jämlikhet att möta väljarna med i 2018 års valrörelse och vinna mandat för i kommande regeringsperiod.

Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson

Ladda hem rapporten via denna länk eller läs den online nedan.


2015-02-18

Mer frihandel=fler jobb? Nytt seminarium i serien Nya Tider - Nya jobb


Hur skulle ett handelsavtal EU-USA påverka jobben i Sverige och Europa?
Sedan 1,5 år tillbaka pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA: ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP).
Syftet är att främja handeln genom att sänka tullar, ta bort handelshinder som beror på skillnader i regler/standarder samt ömsesidigt öppna upp den offentliga upphandlingen. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största i sitt slag i världen.
Debatten om avtalet är polariserad. EU-kommissionen, som förhandlar för europeisk del, räknar med att avtalet skulle bli en rejäl ekonomisk vitamininjektion på båda sidor Atlanten. Andra aktörer tror på mindre goda ekonomiska konsekvenser och pekar i stället på risker för sänkta miljökrav, oschysst konkurrens via social dumpning eller begränsningar i det demokratiska beslutsfattandet.
Även när det specifikt gäller jobben går meningarna isär. Förespråkarna ser framför sig fler jobb, en god löneutveckling och en dynamik där jobbekvationen i de flesta branscher blir positiv. Skeptikerna talar i stället om neutrala eller negativa jobbeffekter där lönerna pressas och flera branscher i ökad transatlantisk konkurrens får problem.
Vad kan man egentligen förvänta sig av avtalet? Vart är förhandlingsprocessen på väg?
Hur skulle avtalet påverka den europeiska och svenska arbetsmarknaden – på kort och lång sikt? Hur ser plus och minus i jobbkalkylen ut? Är ökad frihandel ett sätt att pressa ner arbetslösheten? Vilket genomslag skulle avtalet få i Göteborg och Västsverige? Är det möjligheterna eller de eventuella riskerna som väger tyngst?

Tid
16 mars 17.00 – 19.00 (kaffe serveras från kl 16.30)

Plats
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Talare
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågorna
Håkan Samuelsson, VD Volvo Personvagnar
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Kommentatorer
Anne L. Ludvigson, VD AB Ludvig Svensson
Lars Ohly, f d partiledare Vänsterpartiet

Moderator
Karin Klingenstierna

Arrangörer
Soc&Dem-gruppen, europaparlamentariker Olle Ludvigsson
IF Metall Göteborg
LO Göteborg
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

Anmälan
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!

Anmälan är dock obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

2014-12-23

Läget i världen

av Anders Nilsson

Ur inledningen:
Det händer mycket i världsekonomin nu – stora, hastiga förlopp vars konsekvenser är svåra att förutse. Variablerna har sedan några månader tillbaka börjat spreta vilt (därav de många diagrammen i denna rapport). Det är som ett urverk där fjädern spänts för hårt, en spärrhake har släppt och kugghjulen går loss i spinn. Man kunde hoppas att Baruch Spinoza ännu levde och var urmakare i stället för linsslipare; här måste man nämligen se delarna och helheten på en gång. Läget kan snabbt bli instabilt med okontrollerade krisreaktioner.

Man kan inte utesluta att vi befinner oss i inledningen till en omstörtande omstrukturering
av den globala ekonomin och dess institutioner. Men inget är givet. Osäkerheten är fundamental.

Ladda hem rapporten här eller läs den online direkt