2015-02-19

För en Jämlikhetsutredning

av Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson
Ladda hem rapporten via denna länk

Förord
Socialdemokraterna håller kongress 29-­31 maj i år. Vi föreslår att kongressen beslutar om en Jämlikhetsutredning i enlighet med innehållet i denna rapport.

Ett sådant beslut ryms, menar vi, väl inom de teman – Jobb och Folkrörelse – som ska behandlas; för övrigt är kongressen som partiets högsta beslutande organ fri att fatta de beslut den finner lämpligt. Den arbetsmarknads- och välfärdsmodell som Socialdemokratin inrättade i Sverige under 1900-­talet var länge oerhört framgångsrik för att främja ökad jämlikhet. Men det är i dag uppenbart att trender och tendenser i samhällsutvecklingen som i hela Västvärlden driver fram ökade klyftor är i kraft även i vårt land. Också under de tolv åren med socialdemokratiskt styre mellan 1994 och 2006 tilltog ojämlikheten i Sverige.

Vi har nu en rödgrön regering i ett besvärligt parlamentariskt läge. Förutsättningar för offensiva socialdemokratiska reformer under innevarande mandatperiod tycks begränsade. Desto större anledning att inleda förberedelser för ett genomgripande program för ökad jämlikhet att möta väljarna med i 2018 års valrörelse och vinna mandat för i kommande regeringsperiod.

Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson

Ladda hem rapporten via denna länk eller läs den online nedan.


2015-02-18

Mer frihandel=fler jobb? Nytt seminarium i serien Nya Tider - Nya jobb


Hur skulle ett handelsavtal EU-USA påverka jobben i Sverige och Europa?
Sedan 1,5 år tillbaka pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA: ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP).
Syftet är att främja handeln genom att sänka tullar, ta bort handelshinder som beror på skillnader i regler/standarder samt ömsesidigt öppna upp den offentliga upphandlingen. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största i sitt slag i världen.
Debatten om avtalet är polariserad. EU-kommissionen, som förhandlar för europeisk del, räknar med att avtalet skulle bli en rejäl ekonomisk vitamininjektion på båda sidor Atlanten. Andra aktörer tror på mindre goda ekonomiska konsekvenser och pekar i stället på risker för sänkta miljökrav, oschysst konkurrens via social dumpning eller begränsningar i det demokratiska beslutsfattandet.
Även när det specifikt gäller jobben går meningarna isär. Förespråkarna ser framför sig fler jobb, en god löneutveckling och en dynamik där jobbekvationen i de flesta branscher blir positiv. Skeptikerna talar i stället om neutrala eller negativa jobbeffekter där lönerna pressas och flera branscher i ökad transatlantisk konkurrens får problem.
Vad kan man egentligen förvänta sig av avtalet? Vart är förhandlingsprocessen på väg?
Hur skulle avtalet påverka den europeiska och svenska arbetsmarknaden – på kort och lång sikt? Hur ser plus och minus i jobbkalkylen ut? Är ökad frihandel ett sätt att pressa ner arbetslösheten? Vilket genomslag skulle avtalet få i Göteborg och Västsverige? Är det möjligheterna eller de eventuella riskerna som väger tyngst?

Tid
16 mars 17.00 – 19.00 (kaffe serveras från kl 16.30)

Plats
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Talare
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågorna
Håkan Samuelsson, VD Volvo Personvagnar
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Kommentatorer
Anne L. Ludvigson, VD AB Ludvig Svensson
Lars Ohly, f d partiledare Vänsterpartiet

Moderator
Karin Klingenstierna

Arrangörer
Soc&Dem-gruppen, europaparlamentariker Olle Ludvigsson
IF Metall Göteborg
LO Göteborg
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

Anmälan
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!

Anmälan är dock obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se

2014-12-23

Läget i världen

av Anders Nilsson

Ur inledningen:
Det händer mycket i världsekonomin nu – stora, hastiga förlopp vars konsekvenser är svåra att förutse. Variablerna har sedan några månader tillbaka börjat spreta vilt (därav de många diagrammen i denna rapport). Det är som ett urverk där fjädern spänts för hårt, en spärrhake har släppt och kugghjulen går loss i spinn. Man kunde hoppas att Baruch Spinoza ännu levde och var urmakare i stället för linsslipare; här måste man nämligen se delarna och helheten på en gång. Läget kan snabbt bli instabilt med okontrollerade krisreaktioner.

Man kan inte utesluta att vi befinner oss i inledningen till en omstörtande omstrukturering
av den globala ekonomin och dess institutioner. Men inget är givet. Osäkerheten är fundamental.

Ladda hem rapporten här eller läs den online direkt

2014-10-27

Två essäer

av Örjan Nyström

Med anledning av att Tankeverksamhetens medarbetare Örjan Nyström har utnämnts till hedersdoktor vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet ger vi ut två tidigare opublicerade essäer av honom: Samhällskritik och civilisationskritik - 68-diskursens historiska rötter och Upptäckten av jaget - upptäckten av samhället. Det är pejlingar på djupet av den samhälleliga existensen av ett slag som länge saknats i socialdemokratins och arbetarrörelsens idédiskussioner. 

Författarens förord
Följande båda texter går tillbaka på ett skrivprojekt jag hade vid millennieskiftet som handlade om en kritisk genomgång av något jag kallade ”68-rörelsens samhällskritiska diskurs”. Ett tiotal år senare försökte jag återuppta projektet, nu med en mer allmän inriktning på en diskussion om arbetarrörelsen och kulturradikalismen.
Båda projekten rann ut i sanden. Men av alla de papper som hamnade i byrålådan var två avsnitt lite mer utarbetade.
Denna rapport i Tankeverksamhetens serie innehåller dessa båda texter i lätt omarbetad form. Den första med titeln ”Samhällskritik och civilisationskritik - 68- diskursens historiska rötter”; den andra ”Upptäckten av jaget – upptäckten av samhället”.

Läs essäerna online nedan eller ladda hem dem som .pdf här>>>


2014-10-19

Nu är den här - Götaverken - till minne... av Sten Östlund

”Götaverken – till minne” av Sten Östlund. En färgstark och faktaspäckad skildring av de göteborgska storvarvens öden under efterkrigstiden till 1970- och 80-talets stora varvskris och därefter. 
Sten var fackligt aktiv inom Metall på Götaverken från mitten av 50-talet till 1982, då han valdes in i Riksdagen för socialdemokraterna.

256 sidor, danskt band. Illustrerad med unikt fotomaterial från Varvshistoriska föreningens arkiv. Utges av Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg i samarbete med ABF Göteborg, Göteborgs Arbetareförening, IF Metall Göteborg och Varvshistoriska föreningen.
Enstaka ex. beställs från Adlibris.com (219 kr). 
Organisationer inom arbetarrörelsen kan beställa direkt från
redaktion@tankeverksamheten.se 
2-5 exemplar á 200 kr styck; 
6-10 exemplar á 150 kr styck; 
11-20 exemplar á 100 kr
styck och fler än 20 exemplar á 75 kr styck.
Inte bara en bildande läsglädje utan också idealisk som gåva vid avtackningar, till mötestalare och föreläsare.
Förord av Bengt Tengroth och efterord av Sören Mannheimer

2014-09-16

Istället för valanalys

av Anders Nilsson och Örjan Nyström

ur inledningen

Det ser ut som om vi har en socialdemokratisk regeringsbildare igen. Men det är en i historiskt perspektiv starkt försvagad socialdemokrati som måste söka regeringspartners i ett besvärligt parlamentariskt läge.

Under decennier har vi kunnat iaktta hur reformismen i hela Västvärlden oavlåtligt tunnats ut, förlorat sin samhällsförändrande kraft och tappat folklig förankring. Den under ett halvt sekel på 1900-talet praktiskt taget statsbärande svenska arbetarrörelsen har nu normaliserats till vad som blivit standard för europeisk socialdemokrati – ett parti som samlar mellan en femtedel och en tredjedel av valmanskåren.

Det torde vid det här laget vara omöjligt att längre förklara detta med tillfälligheter eller subjektiva tillkortakommanden av olika slag. Det är nödvändigt att ställa frågan om det inte är så att de samhällsförändringar som pågår föranleder omprövningar och utvecklingar av den socialdemokratiska reformismens strategier och metoder, utmaningar som partierna hittills inte förmått konfrontera.

Läs hela rapporten nedan online eller ladda ner den här.

2014-06-10

Från defensiv till offensiv och framåtsyftande socialdemokrati

av Colin Crouch
Om författaren:
Colin Crouch är professor emeritus vid University of Warwick och knuten till Max Planck Institutet för samhällsstudier i Köln. Han har skrivit en lång rad böcker, bl.a. Post-democracy (2003), The Strange Non-Death of Neoliberalism (2011) och Making Capitalism Fit for Society (2013).

Ur inledningen:
Den europeiska socialdemokratin behöver skakas ur den defensiva hållning den nu har försjunkit i under många år. Det finns ingen anledning att befinna sig i denna position alls. Ojämlikhet har återigen blivit en huvudfråga; storföretagens makt skapar en mängd problem för konsumenterna, löntagarna och medborgarna; ignoransen av kollektiva behov leder till skrämmande miljöförstöring. Det handlar i allt om områden där socialdemokratin har starka positioner och den nyliberala kapitalismen är som mest sårbar. Vi behöver nå en förståelse för paradoxen varför socialdemokraterna, trots detta, i de flesta länder är tillbakapressade medan nyliberalismen triumferar; och på så sätt undersöka vilka förändringar den socialdemokratiska politiken behöver för att ta sig ur försvarspositionerna och hämta ny styrka – tillsammans
med den gröna och andra sociala rörelser i en ny allians som är mer integrerad än rödgröna valkoalitioner.
Läs rapporten online nedan eller ladda hem den via denna länk.