Sidor

2020-12-19

Produktionssystem och fördelningssystem

 av Örjan Nyström

Ladda hem rapporten här

Den första delen av denna text fäster uppmärksamheten på den produktivitetslinje som växte fram inom arbetarrörelsen under 1900-talet, och hur den sedan dess försvunnit ur sikte genom vänsterns ensidiga inriktning på omfördelningsfrågor. I samhällets nuvarande utveckling aktualiseras den på nytt, framförallt genom miljökrisen men också i anslutning till fördelningsfrågorna och välfärdssystemets utveckling. Utan en innovativ produktivitetstillväxt krymper utrymmet både för omställning av produktionen, inkomstutjämning och reformering av välfärdsstaten.

Den andra delen av texten behandlar ett område som blivit alltmer centralt i och med att produktionssystemet blir alltmer kunskapsintensivt. Nya krav ställs på att utveckla ett ”lärande samhälle”. Detta måste ske på ett sätt som ökar samhällets förmåga att mobilisera och utveckla de mänskliga resurserna, och motverkar de tendenser till polarisering och klyftor vi ser idag.

Som helhet är texten ett diskussionsinlägg om en förnyelse av produktivitetslinjen anpassad till vår tids utmaningar.  

Ladda hem rapporten här