Sidor

2020-01-23

Professionalisering i en ny tid

-tankar kring det socialdemokratiska strategitänkandet

av Ingvar Johansson

Ladda hem rapporten här

Sammanfattning

Ingvar Johansson lyfter i denna rapport fram dels vad han kallar professionaliseringen av Sverige, dels åsikten att jämställdhet mellan olika yrken bäst uppnås genom att alla görs till professioner. Han accepterar det förra men är helt emot det senare. Med professionalisering avses en process i vilken ett yrke faktiskt börjar kräva eller anses kräva en universitets- eller högskoleutbildning. Utgångspunkten är två av Örjan Nyströms tidigare hos Tankeverksamheten-Gbg utgivna skrifter: Professionerna och Meritokratismens värdegrund.
Johansson är förvånad över att socialdemokratiska idédebattörer inte alls tycks se behovet av att fundera över på vilket sätt den faktiskt existerande professionaliseringen borde påverka det socialdemokratiska ideologitänket. För att spetsa till saken, så hävdar han att professionaliseringen är lika viktig för svensk socialdemokrati att diskutera som tre andra mer välkända och ofta diskuterade fenomen: Sverige som del av globaliseringsprocessen, EU-fieringen av Sverige och prekarifieringen av arbetet i vissa svenska lönearbetarsektorer.  
Hans övergripande slutsats är att om man klart ser hur de fyra nämnda växelverkande processerna redan förändrat vardagslivet och de socioekonomiska strukturerna i Sverige, så inser man att socialdemokratin inte bara behöver diskutera vilken konkret politik man bör driva på 2020-talet, utan också justera vissa nyanser i den grundläggande ideologin.
Ingvar Johansson är ideologisk debattör och före detta filosofiprofessor.