Sidor

2013-01-21

Att skifta överskottet i bytesbalansen till inhemska investeringar

Erik Bengtsson, Sören Mannheimer, Anders Nilsson
& Örjan Nyström

Ur Sören Mannheimers avsnitt:

Kan vi byta överskottet i bytesbalansen mot större investeringar i Sverige?

Sverige står inför enorma behov av investeringar i infrastruktur. Det
beror på att staten och kommunerna - oavsett politiska majoriteter -
grovt försummat att underhålla och förnya de system man har
huvudansvaret för, att oljesamhällets billiga tillgång till energi och
råvaror går mot sitt slut och måste ersättas med nya lösningar, samt att
skyddet av miljön kräver grundläggande förändringar av vår typ av
tillväxt och konsumtionsmönster. De flesta experter är eniga om att det
brådskar. Ju längre vi dröjer desto mer kostsamt blir det och problemen
har en tendens att växa exponentiellt.
Insikterna finns men tar trots allt liten plats i den allmänna debatten.
Bred och djup politisk förankring saknas. Men vi kommer alla att starkt
påverkas redan inom det närmaste decenniet. Två frågeställningar
borde dominera den politiska agendan:
• Hur engagera medborgarna brett och förbereda oss för
kommande nödvändiga förändringar av livsstil och värderingar?
• Hur får vi fram pengarna och det reala utrymmet för
investeringarna?
Jag ska föra ett resonemang om den senare frågan och då titta särskilt
på de mycket stora överskotten i bytesbalansen. Kan där finnas
resurser för att finansiera investeringar i Sverige?