Sidor

2014-12-23

Läget i världen

av Anders Nilsson

Ur inledningen:
Det händer mycket i världsekonomin nu – stora, hastiga förlopp vars konsekvenser är svåra att förutse. Variablerna har sedan några månader tillbaka börjat spreta vilt (därav de många diagrammen i denna rapport). Det är som ett urverk där fjädern spänts för hårt, en spärrhake har släppt och kugghjulen går loss i spinn. Man kunde hoppas att Baruch Spinoza ännu levde och var urmakare i stället för linsslipare; här måste man nämligen se delarna och helheten på en gång. Läget kan snabbt bli instabilt med okontrollerade krisreaktioner.

Man kan inte utesluta att vi befinner oss i inledningen till en omstörtande omstrukturering
av den globala ekonomin och dess institutioner. Men inget är givet. Osäkerheten är fundamental.

Ladda hem rapporten här eller läs den online direkt