Sidor

2015-02-19

För en Jämlikhetsutredning

av Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson
Ladda hem rapporten via denna länk

Förord
Socialdemokraterna håller kongress 29-­31 maj i år. Vi föreslår att kongressen beslutar om en Jämlikhetsutredning i enlighet med innehållet i denna rapport.

Ett sådant beslut ryms, menar vi, väl inom de teman – Jobb och Folkrörelse – som ska behandlas; för övrigt är kongressen som partiets högsta beslutande organ fri att fatta de beslut den finner lämpligt. Den arbetsmarknads- och välfärdsmodell som Socialdemokratin inrättade i Sverige under 1900-­talet var länge oerhört framgångsrik för att främja ökad jämlikhet. Men det är i dag uppenbart att trender och tendenser i samhällsutvecklingen som i hela Västvärlden driver fram ökade klyftor är i kraft även i vårt land. Också under de tolv åren med socialdemokratiskt styre mellan 1994 och 2006 tilltog ojämlikheten i Sverige.

Vi har nu en rödgrön regering i ett besvärligt parlamentariskt läge. Förutsättningar för offensiva socialdemokratiska reformer under innevarande mandatperiod tycks begränsade. Desto större anledning att inleda förberedelser för ett genomgripande program för ökad jämlikhet att möta väljarna med i 2018 års valrörelse och vinna mandat för i kommande regeringsperiod.

Ann-­Sofie Hermansson, Anne-­Marie Lindgren, Anders Nilsson, Örjan Nyström, Christer Persson och Levi Svenningsson

Ladda hem rapporten via denna länk eller läs den online nedan.


2015-02-18

Mer frihandel=fler jobb? Nytt seminarium i serien Nya Tider - Nya jobb


Hur skulle ett handelsavtal EU-USA påverka jobben i Sverige och Europa?
Sedan 1,5 år tillbaka pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA: ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP).
Syftet är att främja handeln genom att sänka tullar, ta bort handelshinder som beror på skillnader i regler/standarder samt ömsesidigt öppna upp den offentliga upphandlingen. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största i sitt slag i världen.
Debatten om avtalet är polariserad. EU-kommissionen, som förhandlar för europeisk del, räknar med att avtalet skulle bli en rejäl ekonomisk vitamininjektion på båda sidor Atlanten. Andra aktörer tror på mindre goda ekonomiska konsekvenser och pekar i stället på risker för sänkta miljökrav, oschysst konkurrens via social dumpning eller begränsningar i det demokratiska beslutsfattandet.
Även när det specifikt gäller jobben går meningarna isär. Förespråkarna ser framför sig fler jobb, en god löneutveckling och en dynamik där jobbekvationen i de flesta branscher blir positiv. Skeptikerna talar i stället om neutrala eller negativa jobbeffekter där lönerna pressas och flera branscher i ökad transatlantisk konkurrens får problem.
Vad kan man egentligen förvänta sig av avtalet? Vart är förhandlingsprocessen på väg?
Hur skulle avtalet påverka den europeiska och svenska arbetsmarknaden – på kort och lång sikt? Hur ser plus och minus i jobbkalkylen ut? Är ökad frihandel ett sätt att pressa ner arbetslösheten? Vilket genomslag skulle avtalet få i Göteborg och Västsverige? Är det möjligheterna eller de eventuella riskerna som väger tyngst?

Tid
16 mars 17.00 – 19.00 (kaffe serveras från kl 16.30)

Plats
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Talare
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågorna
Håkan Samuelsson, VD Volvo Personvagnar
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Kommentatorer
Anne L. Ludvigson, VD AB Ludvig Svensson
Lars Ohly, f d partiledare Vänsterpartiet

Moderator
Karin Klingenstierna

Arrangörer
Soc&Dem-gruppen, europaparlamentariker Olle Ludvigsson
IF Metall Göteborg
LO Göteborg
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

Anmälan
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!

Anmälan är dock obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se