Sidor

2012-05-23

Arbetsmiljörapport

av Erik Bengtsson, Jack Rolka och Fredrik Ståhle
Ladda ner rapporten som .pdf här!

I denna rapport visar vi att arbetsmiljöns problem inte löser sig själva. Även
om teknisk utveckling och automatisering gjort att en del tunga och smutsiga
jobb har försvunnit, återstår fortfarande väldigt mycket att arbeta med i
arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala. Det behövs medvetet
handlande för att förbättra arbetsmiljön överlag.
Vi diskuterar i rapporten också potentiella reformer och förändringar för att
förbättra arbetsmiljösituationen i Sverige. Vi diskuterar detta arbete både ur
ett fackligt och ett partipolitiskt perspektiv, framför allt i kapitel 6.
Vi tre som har skrivit rapporten är fackligt och politiskt engagerade. Vi
bestämde oss för att skriva en rapport om arbetsmiljöfrågor eftersom detta
är ett extremt viktigt politikområde för människors välmående och för
ekonomins funktionssätt. Men det är också ett politikområde som i någon
mån lider brist på ideologisk och mindre teknisk diskussion. Det som publiceras
i frågorna är förvisso ofta väldigt bra och faktaspäckade publikationer
som de från Arbetsmiljöverket och Sten Gellerstedts arbetsmiljörapporter,
som ges ut av LO. Men vi vill bidra till diskussionen med ett mindre statistiskt
– även om också denna rapport innehåller en hel del siffror – och mer
politiskt och ideologiskt angreppssätt.

Läs rapporten i sin helhet nedan!
Arbetsmiljörapport

View more documents from Staffan Lindström.

Läs bloggar på Netroots!