Sidor

2013-02-13

Välfärdskapitalism med jämlikhetsnorm?


Ladda hem hela rapporten via denna länk!
av
Ingvar Johansson
Ur inledningen
Jag håller med alla som ropar ”avskaffa kapitalismen” och enbart menar den nuvarande kapitalismen, men inte med dem som i bakhuvudet har tanken ”och inför planekonomi”. En mängd saker tyder på att jämlikhetsivrare som är intresserade av hög levnadsstandard måste förorda en marknadsekonomi. Ursprungligen betydde socialism ungefär jämlikhet i gemenskap. Numera betyder det tyvärr oftast planekonomi eller statligt ägande; hos många ofta också med en för deras antiegalitära syften lämpad överton av enpartisystem. Titeln på den här politisk-filosofiska essän ska förstås som en förkortning av ”Välfärdskapitalism utifrån jämlikhet i gemenskap?”.
Alltså: bort med den nuvarande kapitalismen och fram för en välfärdskapitalism med – inte bara ett mänskligt ansikte, utan också – en övergripande jämlikhetsnorm. En jämlikhetsnorm är naturligtvis något helt annat än en likhetsnorm; jämlikhet är jämlikhet mitt i alla skillnader oss människor emellan. Frågetecknet i titeln markerar inte att jag är tveksam om att låta denna utopi försöka bestämma den politiska färdriktningen, utan markerar enbart osäkerhet om hur de verkliga stegen ser ut.
Min lilla skrift har som centrum synen på människans natur. Den kan, hoppas jag, läsas utan några speciella förkunskaper, men jag ser gärna att den läses i anslutning till Anders Nilssons & Örjan Nyströms tänkvärda bok Jämlikhetsnormen (Tankeverksamheten/ABF Göteborg,
2012).
Ladda hem hela rapporten genom att klicka på denna länk!