Sidor

2012-08-21

Tankeverksamhetens första bok på gång!


Tankeverksamhetens första bokutgivning kommer snart! 
Jämlikhetsnormen 
av Anders Nilsson och Örjan Nyström. 

Baksidestexten:
"Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ledare som förmår samla förtroende för 
sin person. Vidden av krisen framgår av att inget parti i vår del av världen har undgått
den. Det är en dubbel förlust av fotfästet. Dels har socialdemokratin tappat sin orientering i tiden – man saknar en helhetsanalys av de trender och tendenser som präglar dagens samhällsutveckling. Därmed förmår man inte att som under 1900-talet rida på tigern – dvs. utforma ett institutionellt ramverk som gör den kapitalistiska strukturomvandlingen till en kraft som både moderniserar produktionen och ökar jämlikheten och samhällsgemenskapen. Men dessutom har man tappat sin ideologiska orientering i det utrymme socialdemokratin röjde mellan liberalism, konservatism och socialistisk
vänsterpolitik. Jämlikhetsnormen är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. Här presenteras förslag till en ny socialdemokratisk välfärdsmodell som mer handlar om sociala investeringar för att sätta människor i stånd att möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhället än traditionell omfördelningspolitik. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i socialdemokratins moraliska och filosofiska identitet."

Kommer från trycket i mitten av september. Om någon vecka kan du beställa ditt ex. här. 368 sidor. Ordinarie pris: 249 kronor. Rabattpris vid beställning av minst fem ex. av föreningar inom arbetarrörelsen (fackföreningar och organisationer inom socialdemokratin och dess sidoorganisationer) och folkbildningen (folkbildningsförbund och folkhögskolor): 169 kronor. Studiehandledning för studiecirklar finns att tillgå.


Beställ hos anders@tankeverksamheten.se