Sidor

2011-12-04

Tankeverksamheten är uppe i högvarv…!

Vi har en hel svärm nya spännande rapporter på gång. Om den svenska arbetsmarknaden, om skolan, om stadsplanering, om nationalekonomi som vetenskap, om det livslånga lärandet, om den främlingsfientliga populismen, om en socialt investerande välfärdspolitik, om en familjepolitik som främjar jämställdheten och jämlikheten.

Närmast på tur står två rapporter i januari, en om trafficking och en om den amerikanska fackföreningsrörelsen.

Om du skickar din e-postadress till till Anders Nilsson får du dem rykande färska i en praktisk Pdf-fil direkt i din dator – utan kostnad!

S

2011-11-11

Esping-Andersen live - för alla!

Vi är mycket glada över det stora intresse vårt föredrag med Gösta Esping-Andersen samt rapporten Att investera i barn och utjämna livschanser har tilldragit sig.
Trots att vi tycker att Esping-Andersen hade varit värd en resa till Göteborg så är det många som bor på andra håll i landet som har efterfrågat en inspelning av föredraget.
Den kommer här:
Det är Lars Wiberg på ABF i Göteborg som tog fighten med bråkig teknik och tack vare honom kan vi nu erbjuda er Esping-Andersen live:


2011-11-08

Seminarium med Esping-Andersen

Tankeverksamheten vill tacka alla som kom och lyssnade på föreläsningen med Gösta Esping Andersen idag.
Det kommer inom kort en video på föreläsningen så att ni som inte var på plats också kan ta del av den.
Några tweets från föreläsningen:


Välbesökt Esping-Andersen föreläsning. Foto: Anders Nilsson
Vi hoppas kunna fortsätta att erbjuda spännande föreläsningar och seminarier i framtiden. Väl mött då!

2011-11-01

Att investera i barn och utjämna livschanser


Tankeverksamhetens tredje rapport är vi mycket stolta över. Den är skriven av den internationellt respekterade danske forskaren Gösta Esping Andersen, verksam i Barcelona.Han kommer till Göteborg för att presentera sin och Tankeverksamhetens rapport Att investera i barn och utjämna livschanser den 8 november kl. 16 i Folkets Hus på Järntorget.Ann-Sofie Hermansson presenterar rapporten på sin återkommande kolumn i GP 2/11 -11 på följande vis:
"Esping-Andersen konstaterar att vad som händer i förskoleåldern är fundamentalt för barns förmåga och motivation för inlärning när de i ett senare skede ska börja skolan. Hans slutsats är att vi bör ägna mycket mer av vår uppmärksamhet åt vad som händer i familjen än åt utbildningspolitiken om vi vill minska klyftorna och förbättra barns livschanser. Det handlar om förskolan men även om politiska insatser som stärker kvinnors förhandlingspositioner. ...Tiden är kort. Alla ungar borde få samma chans innan det är för sent."
Ur Anders Nilssons och Örjan Nyströms efterord till rapporten hämtas följande citat: 
"Traditionellt har arbetarrörelsen haft två strategier för en mer jämlik samhälls-gemenskap. Å ena sidan har man strävat efter att utjämna människors startvillkor genom utbildningspolitiska reformer, å andra sidan har man strävat efter att utjämna utfallet här och nu med omfördelnings- och välfärdspolitik. Esping-Andersens analys pekar mot en ny, tredje strategi som varken handlar om startvillkoren eller utfallet, utan om vad som händer däremellan, om den sociala rörligheten.  Under efterkrigstiden och därefter medförde utbildnings- och välfärdsreformer att den sociala rörligheten ökade (om än, som Esping-Andersen påpekar, kanske inte så mycket som tidens reformpolitiker föreställde sig). Men möjligheten till individuella klassresor var närmast att betrakta som en positiv biprodukt av strävan efter ökad jämlikhet, inte målet. Orden på den klassiska valaffischen från år 1948 – ”Begåvad men fattig. Ge honom en chans” – med en bild av ett stretande cykelbud framför några överklasslynglar i läroverksmössor som slog dank väckte genklang i folkdjupet, men reformpolitiken syftade till att åstadkomma generella förbättringar för folket i dess helhet, inte primärt att öppna vägar till framgång för enskilda individer." 
Rapporten går att ladda ner som .pdf genom att klicka här.
Mycket nöje!Att investera i barn och utjämna livschanser

2011-10-31

En introduktion till Tankeverksamheten

Tidigare i höst deltog Tankeverksamheten på Go(s)väst helgen på Knarrholmen utanför Göteborg.
Så här introducerade Ann-Sofie Hermansson ur vilka resonemang Tankeverksamheten föddes.

2011-10-14

Svar till GP:s Gert Gelotte ang Obligatorisk valfrihet, nej tack!


Tankeverksamhetens rapport ”Obligatorisk valfrihet? Nej tack!” av Anna Johansson recenserades av Gert Gelotte i en krönika på GP:s ledarsida 10/10. Recensionen var milt uttryckt mycket kritisk. Gelotte är starkt positiv till lagen om valfrihetssystem (LOV).

Anders Nilsson tänker inte här ge sig in i diskussionen i sakfrågan, utan i stället göra en retorik- och argumentationsanalys av Gelottes krönika. Krönikan finns tillgänglig i dess helhet här: 
Anna Johanssons rapport hittar du här

2011-10-04

Obligatorisk valfrihet? Nej tack!

Obligatorisk valfrihet? Nej tack! Är den andra rapporten från Tankeverksamheten i Göteborg.
Den är författad av Anna Johansson, kommunalråd och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

I Göteborg använder staden en egen modell av valfrihet i hemtjänsten, den s.k. Göteborgsmodellen. Rapporten behandlar denna modell i jämförelse med den borgerliga modell för valfrihet som är framtagen, den s.k. LOVen samt diskuterar andra verksamhetsområden än hemtjänsten i förhållande till Lagen om Valfrihet (LOV).

Ann-Sofie Hermansson som är ansvarig utgivare för rapporten skriver så här om den i sin kolumn i GP i förhållande till SNS reaktioner efter sin senaste forskingsrapport:
"Den nystartade lokala tankesmedjan Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg har precis släppt vår andra rapport författad av Anna Johansson med rubriken Obligatorisk valfrihet? Nej tack! Ett uppriktigt bidrag till en mindre svartvit världsbild. Visst kan man småle åt de hysteriska reaktionerna på SNS-rapporten. Men när tidskriften Affärsvärlden i fjol skrev att det är huggsexa om den svenska välfärden bland de kritstrecksrandiga investerarna i London City blir den antiintellektuella reaktionen mer förståelig. Det handlar såklart om att profitera på människor.
Kort sagt, intresset ljuger aldrig."

Du kan ladda hem rapporten som .pdf här.

”Att investera i barn och utjämna livschanser”


Är titeln på en rapport som Tankeverksamheten ger ut i månadsskiftet oktober-november av den danske sociologen Gösta Esping-Andersen.
UPPDATERAT: Här är rapporten
Den 8 november kl. 16.00 i Folkets Hus, Göteborg, presenteras rapporten av författaren på ett seminarium som anordnas av Tankeverksamheten. Ingen anmälan, fri entre!

Gösta Esping-Andersen är internationellt ledande forskare i social- och välfärdspolitik. Med sitt banbrytande verk "The Three Worlds of Welfare Capitalism" 1990 öppnade han ett helt nytt fält för välfärdsforskningen, som blivit internationellt riktningsangivande. Boken har ibland skämtsamt kallats ”Den onde, den gode och den fule”, då den jämför den anglosaxiskt liberala välfärdsmodellen med den nordiskt socialdemokratiska och den kontinentalt konservativa. Under senare år har han främst sysselsatt sig med den demografiska utvecklingen ur ett kvinno- och barnperspektiv.

Rapporten och föreläsningen är högintressanta ur ett socialdemokratiskt Göteborgsperspektiv, då den rödgröna majoriteten har lagt fast att staden ska präglas av ett barnperspektiv. Hur ska vi kunna utveckla detta? Här får vi nya infallsvinklar på frågan!

Föreläsningen hålls på engelska.

Espin-Andersen är professor i sociologi vid Pompeu Fabra universitetet i Barcelona och har haft omfattande forskningsuppdrag för OECD, FN, Världsbanken och EU-kommissionen.  

2011-09-07

Så här ska vi se ut

Vi hoppas kunna bidra inte bara till bra innehåll utan även till att betraktandet av de Göteborgska landmärkena förändras.

Likheten mellan Dolly Parton och Tankeverksamheten

Idag presenterade Ann-Sofie Hermansson, en av initiativtagarna till Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg idén i en krönika i GP betitlad "Dolly Parton är en förebild".


På lördag eftermiddag lanseras Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg. En lokal tankesmedja med ambition att släppa loss den reformistiska fantasin inför dagens utmaningar och åstadkomma politisk verkstad med konkreta förslag till lösningar. Låter det kaxigt? Det är det. Jag tycker att den samlade politiska vänstern alltför länge stått tomhänt när det gäller politiska reformer som svar på vår tids utmaningar. Det är inget att hymla med. Ambitionen är att ändra på det.
Samtidigt har vi en moderatledd regering som visserligen är nog så reformistisk, men i en riktning som skärper klyftorna mellan fattig och rik i vårt samhälle. Jag vill helt enkelt inte se ett Sverige där vi medborgare bjuder under varandra i lön för att egoism och konkurrens ersatt hjälpsamhet och solidaritet. Så har också Tankeverksamhetens första rapport titeln Ny strategi för jämlikhet, författad av Anders Nilsson och Örjan Nyström, tillgänglig på Tankeverksamhetens hemsida.
Arbetarrörelsen har i likhet med Dolly Parton ingen anledning att skämmas vare sig för vad vi är eller kommer ifrån. Spelglädjen växer med självförtroendet.
 Hoppas att ni som läsare vill hänga med i Tankeverksamhetens utveckling! Här läser ni vår första rapport, Ny strategi för jämlikhet av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

2011-09-03

Ny strategi för jämlikhet

Som första publikation för den nystartade Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är vi stolta över att presentera Anders Nilssons och Örjan Nyströms rapport
Ny strategi för jämlikhet.
Håll till godo!

Rapporten kan också laddas ner här i .pdf format.

Välkommen till Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg

I socialdemokratin behöver vi framöver många, livliga och väl underbyggda diskussioner för att ge svar på frågorna om hur vi ska nå längre i våra strävanden mot ett samhälle där alla får plats och tas i anspråk, ett samhälle som förenar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vilka strategiska val behöver vi göra, mot vilka punkter ska vi rikta strålkastarljuset?

Att åstadkomma största möjliga frihet för varje enskild människa och genom politiska reformer uppnå ett tillstånd där var och en av oss har möjlighet att förverkliga ”våra bästa stämningars längtan” är socialdemokratins stora och svåra uppgift. Ska detta mål kunna förverkligas krävs jämlikhet, annars kommer ofrånkomligt vissa människors frihet breda ut sig på bekostnad av andras. Under flera decennier var svensk socialdemokrati världsbäst på att åstadkomma just en ökad jämlikhet, men de senaste decennierna har denna utveckling avstannat och på flera områden till och med vänts till sin motsats.

Såväl de sätt ojämlikheten yttrar sig på som jämlikhetens förutsättningar har på ett genomgripande sätt förändras sedan arbetarrörelsens pionjärer reste krav om åtta timmars arbetsdag, eller sedan sjuttiotalets omfattande reformer på arbetslivets och jämställdhetens områden. Därav finns ett stort behov av att finna ut nya arenor och nya strategier för att i dagens och framtidens samhälle uppnå ökad jämlikhet.

I denna text lyfter författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström fram två sådana arenor, nämligen arbetslivet och familjen. Med stöd i såväl arbetarrörelsens erfarenheter i Göteborg som forskning inom olika områden lyfter de fram både problemställningar och mer eller mindre konkreta förslag till lösningar.

Den text som kommer inom kort är den första som publiceras under den lokala tankesmedjan i arbetarrörelsen i Göteborg. Min förhoppning är att den ska leda till både intellektuella diskussioner och praktiska politiska förslag och följas av fler inspel i den socialdemokratiska idédebatten. 

Anna Johansson
Ordförande Socialdemokraterna i Göteborg