Sidor

2012-04-26

Snabb leverans av partiledningen!

Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg imponeras av hur snabbt den socialdemokratiska ledningen har sugit upp och implementerat vår rapport "Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna" av Anders Nilsson och Örjan Nyström.

I det den 25/4 av partiledningen presenterade förslaget kallas det för Utbildningskontrakt för unga och är snarlikt det system från Nederländerna som beskrivs i rapporten.

Vi inom Tankeverksamheten tackar för sporren och höjer härmed tempot ytterligare.

2012-04-23

Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulisterna


Ur rapporten:
Inledning
De kallar sig gärna arbetarpartier, men underkänner klassiska begrepp som
klasskamp och vikten av att kämpa mot ekonomiska och sociala orättvisor.
Nyckelordet för högerpopulistiska partier är rätt etnicitet, den egna befolkningen
först.
Det är lätt att se att högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna
utgör ett särskilt hot mot just arbetarrörelsen. De tar väljare från vänstern
men levererar högerpolitik, i 9 av 10 fall röstar SD med Alliansen.
Numera säger de att de vill försvara välfärden, men den ska fördelas till det
"rätta folket". De har hittat ett budskap som går hem hos framför allt många
manliga arbetare som attraheras av en politik som betonar etnisk likhet och
riktar sig mot feminism, invandring och olika kulturella minoriteter.
Frågan om att hitta en fungerande strategi mot högerpopulistiska partier är
brännande. Hur stoppar vi framväxten av dessa partier? Hur avslöjar vi dem
för deras väljare så att de inser vilken politik de ger sitt stöd till? Hur vitaliserar
vi vår egen rörelse så att våra egna representanter och förtroendevalda
kan ta debatten och bjuda motstånd?
Att hitta en fungerande strategi mot högerpopulismen handlar både om att
tänka nytt och återgå till rötterna, den jämlikhetstanke som en gång skapade
arbetarrörelsen. I denna rapport beskriver vi hur hotet ser ut och ger förslag
på motåtgärder.

2012-04-09

Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Tankeverskamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är mycket glada att presentera en ny rapport av Anders Nilsson och Örjan Nyström titulerad:
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Utdrag ur rapporten:
Det speglar att unga inte generellt har svårt att få arbete i Sverige. Fyra av tio ungdomar
- 39,1 procent - som blir arbetslösa är i arbete igen inom fyra veckor. Jämför
vi med arbetslösa i åldrarna 25 till 54 år är det bara 16,1 procent som kommer i
arbete igen så fort, och för gruppen 55+ är det ännu färre, 12,3 procent (OECD,
talen avser 2010). Unga arbetslösa har lättare att få nytt arbete än äldre. Det är
inget nytt, så har det alltid varit. Vad som är nytt sedan 90-talskrisen är att unga
löper hög risk att åter bli arbetslösa relativt snabbt.
Hälften av alla som arbetar i åldersgruppen 20-24 år i Sverige har i dag nämligen
tidsbegränsade anställningar, vilket är en dubbelt så hög andel som genomsnittet
för OECD-länderna. Vi sticker ut med vad som troligen är den mest liberala lagstiftningen
för tillfälliga anställningar inom EU. EU-kommissionen menar att Sverige
med de senaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) från år 2008
bryter mot visstidsdirektivet, och förbereder mål mot den svenska regeringen i
EU-domstolen.
Hämta hela rapporten här: