Sidor

2012-09-13

Nu kan du beställa "Jämlikhetsnormen"

Nu är den här!
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström finns nu att beställa på både Adlibris och Bokus.com!
Vill ni beställa fem ex eller fler har vi ett speciellt rabatterbjudande - endast 169 kronor, då beställer ni via redaktion@tankeverksamheten.se 
Jämlikhetsnormen kommer också som e-bok men inget releasedatum för detta är ännu satt.
Vad boken handlar om? Läs här:

Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ny partiledare som samlar förtroende kring sin person. I grunden är krisen politisk. Vidden av den framgår av det faktum att inget socialdemokratiskt parti i vår del av världen undgått den. Den kan beskrivas som en dubbel förlust av fotfästet. Dels när det gäller att orientera sig i tidens trender och utvecklingstendenser och – som på 1900-talet – rida på tigern – dvs. utforma ett sammanhållet ramverk av välfärds- och arbets­marknads­institutioner som verkligen får fäste i den kapitalistiska strukturomvand­lingen och förvandlar den till en kraft som inte bara moderniserar produktionen utan också ökar jämlikheten. Men det handlar även om orienteringen i det ideologiska utrymme socialdemokratin då röjde mellan konservatism, liberalism och kommunism.
Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. En inträngande analys av vår tids strukturomvandling läggs till grund för ett förslag till ett institutionellt ramverk för en ny socialdemokratisk välfärdsmodell. Den handlar inte så mycket om traditionell omfördelningspolitik utan mera om att mot­verka de växande klyftorna med en social investeringsstrategi för att främja den sociala rörligheten, både mellan och inom generationer – att rusta människor för att med fram­gång möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhällets snabba föränd­ringar i vår tid. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i social­demokratins moraliska och filosofiska identitet.
368 sidor. Ordinarie pris: cirka 249 kr. Rabattpris vid beställning av minst fem ex. av föreningar inom arbetarrörelsen (fackföreningar och organisationer inom socialdemokratin och dess sidoorganisationer) och folkbildningen (folkbildningsförbund och folkhögskolor): 169 kronor.
Enskilda beställningar www.bokus.com eller www.adlibris.com/se/
Rabatterade gruppbeställningar till redaktion@tankeverksamheten.se