Sidor

2015-02-18

Mer frihandel=fler jobb? Nytt seminarium i serien Nya Tider - Nya jobb


Hur skulle ett handelsavtal EU-USA påverka jobben i Sverige och Europa?
Sedan 1,5 år tillbaka pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA: ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP).
Syftet är att främja handeln genom att sänka tullar, ta bort handelshinder som beror på skillnader i regler/standarder samt ömsesidigt öppna upp den offentliga upphandlingen. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största i sitt slag i världen.
Debatten om avtalet är polariserad. EU-kommissionen, som förhandlar för europeisk del, räknar med att avtalet skulle bli en rejäl ekonomisk vitamininjektion på båda sidor Atlanten. Andra aktörer tror på mindre goda ekonomiska konsekvenser och pekar i stället på risker för sänkta miljökrav, oschysst konkurrens via social dumpning eller begränsningar i det demokratiska beslutsfattandet.
Även när det specifikt gäller jobben går meningarna isär. Förespråkarna ser framför sig fler jobb, en god löneutveckling och en dynamik där jobbekvationen i de flesta branscher blir positiv. Skeptikerna talar i stället om neutrala eller negativa jobbeffekter där lönerna pressas och flera branscher i ökad transatlantisk konkurrens får problem.
Vad kan man egentligen förvänta sig av avtalet? Vart är förhandlingsprocessen på väg?
Hur skulle avtalet påverka den europeiska och svenska arbetsmarknaden – på kort och lång sikt? Hur ser plus och minus i jobbkalkylen ut? Är ökad frihandel ett sätt att pressa ner arbetslösheten? Vilket genomslag skulle avtalet få i Göteborg och Västsverige? Är det möjligheterna eller de eventuella riskerna som väger tyngst?

Tid
16 mars 17.00 – 19.00 (kaffe serveras från kl 16.30)

Plats
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Talare
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågorna
Håkan Samuelsson, VD Volvo Personvagnar
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Kommentatorer
Anne L. Ludvigson, VD AB Ludvig Svensson
Lars Ohly, f d partiledare Vänsterpartiet

Moderator
Karin Klingenstierna

Arrangörer
Soc&Dem-gruppen, europaparlamentariker Olle Ludvigsson
IF Metall Göteborg
LO Göteborg
Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg

Anmälan
Seminariet är gratis och helt öppet. Alla är hjärtligt välkomna!

Anmälan är dock obligatorisk och görs till: susanne.karlsson@ifmetall.se