Sidor

2018-09-07

Sverige som hybridstat

Av Ingvar Johansson

På den politiska dagordningen står frågor om hur Sverige bör hantera flyktingströmmar, ekonomisk migration, skatteflykt och lönedumpning. Ingvar Johansson argumenterar för att det behövs en perspektivförskjutning i synen på Sverige för att på allra bästa sätt kunna lösa dessa frågor. Sverige bör inte längre ses som en traditionell nationalstat, utan som en hybridstat.

Ingvar Johansson (bosatt i Lund) är professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet. Ur politisk-filosofisk synpunkt var han 1970-91 skribent i den marxistiska tidskriften Zenit, åren 2004-08 krönikör i organisationen Vägval Vänsters nätveckotidning, och redan åren 2013-16 publicerade han ett antal skrifter hos Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg; under hösten 2017 också ett par debattartiklar i den socialdemokratiska veckotidningen Aktuellt i Politiken (nr 33 och 45). Om honom som allmän filosof kan man läsa på hans hemsida (http://www.ingvarjohansson.se).
Klickar man på hemsidan på ”Side Topics” och ”Political Philosophy”, så hittar man några av hans politisk-filosofiska skrifter.

Med denna rapport, nr 60 i ordningen (sedan starten 2011), återupptas utgivningen från Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg. Efter eldsjälen och den intellektuella motorn Anders Nilssons för tidiga bortgång har ett arbete tagit vid för att Tankeverksamheten ska kunna fortsätta. Ambitionen är att det ska vara på ett sätt som hedrar Anders anda, även om formerna kan komma att förändras.

Författaren till föreliggande rapport, Sverige som hybridstat: Det krävs en perspektivförskjutning i synen på Sverige, vill tillägna Anders sin essä.

Ladda hem hela rapporten här