Sidor

2020-06-23

Socialdemokratins ideologiska särart

av Ingvar Johansson, Ann-Marie Ljungberg, Örjan Nyström


Denna skrift handlar om den socialdemokratiska ideologins särart. Föreställningar av ideologisk art och ekon från gamla idétraditioner i det västerländska kulturarvet sipprar på tusen sätt, från sina abstrakta eller historiska höjder, ner i vårt vardagliga socialdemokratiska tänkande. Där sätter de sin prägel på sådant som vi betraktar som socialdemokratiskt ”sunt förnuft”. De finns där som en slags gjutform för våra mer specifika tankar utan att vi är medvetna om dem. Och det är bra att då och då bli medveten om dem. Det blir då lättare att se hur de står sig mot tidens krav och hur de förhåller sig till andra ideologiska huvudströmningar i nutiden.

Med avstamp i Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok Jämlikhetsnormen(2012), kapitel 4 (Socialdemokratisk särart – mellan politik och filosofi) skriver de tre författarna till denna text om den socialdemokratiska jämlikhetsnormen i ett alltmer globaliserat samhälle