Sidor

2011-10-14

Svar till GP:s Gert Gelotte ang Obligatorisk valfrihet, nej tack!


Tankeverksamhetens rapport ”Obligatorisk valfrihet? Nej tack!” av Anna Johansson recenserades av Gert Gelotte i en krönika på GP:s ledarsida 10/10. Recensionen var milt uttryckt mycket kritisk. Gelotte är starkt positiv till lagen om valfrihetssystem (LOV).

Anders Nilsson tänker inte här ge sig in i diskussionen i sakfrågan, utan i stället göra en retorik- och argumentationsanalys av Gelottes krönika. Krönikan finns tillgänglig i dess helhet här: 
Anna Johanssons rapport hittar du här