Sidor

2011-10-04

”Att investera i barn och utjämna livschanser”


Är titeln på en rapport som Tankeverksamheten ger ut i månadsskiftet oktober-november av den danske sociologen Gösta Esping-Andersen.
UPPDATERAT: Här är rapporten
Den 8 november kl. 16.00 i Folkets Hus, Göteborg, presenteras rapporten av författaren på ett seminarium som anordnas av Tankeverksamheten. Ingen anmälan, fri entre!

Gösta Esping-Andersen är internationellt ledande forskare i social- och välfärdspolitik. Med sitt banbrytande verk "The Three Worlds of Welfare Capitalism" 1990 öppnade han ett helt nytt fält för välfärdsforskningen, som blivit internationellt riktningsangivande. Boken har ibland skämtsamt kallats ”Den onde, den gode och den fule”, då den jämför den anglosaxiskt liberala välfärdsmodellen med den nordiskt socialdemokratiska och den kontinentalt konservativa. Under senare år har han främst sysselsatt sig med den demografiska utvecklingen ur ett kvinno- och barnperspektiv.

Rapporten och föreläsningen är högintressanta ur ett socialdemokratiskt Göteborgsperspektiv, då den rödgröna majoriteten har lagt fast att staden ska präglas av ett barnperspektiv. Hur ska vi kunna utveckla detta? Här får vi nya infallsvinklar på frågan!

Föreläsningen hålls på engelska.

Espin-Andersen är professor i sociologi vid Pompeu Fabra universitetet i Barcelona och har haft omfattande forskningsuppdrag för OECD, FN, Världsbanken och EU-kommissionen.