Sidor

2012-04-09

Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Tankeverskamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg är mycket glada att presentera en ny rapport av Anders Nilsson och Örjan Nyström titulerad:
Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Utdrag ur rapporten:
Det speglar att unga inte generellt har svårt att få arbete i Sverige. Fyra av tio ungdomar
- 39,1 procent - som blir arbetslösa är i arbete igen inom fyra veckor. Jämför
vi med arbetslösa i åldrarna 25 till 54 år är det bara 16,1 procent som kommer i
arbete igen så fort, och för gruppen 55+ är det ännu färre, 12,3 procent (OECD,
talen avser 2010). Unga arbetslösa har lättare att få nytt arbete än äldre. Det är
inget nytt, så har det alltid varit. Vad som är nytt sedan 90-talskrisen är att unga
löper hög risk att åter bli arbetslösa relativt snabbt.
Hälften av alla som arbetar i åldersgruppen 20-24 år i Sverige har i dag nämligen
tidsbegränsade anställningar, vilket är en dubbelt så hög andel som genomsnittet
för OECD-länderna. Vi sticker ut med vad som troligen är den mest liberala lagstiftningen
för tillfälliga anställningar inom EU. EU-kommissionen menar att Sverige
med de senaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) från år 2008
bryter mot visstidsdirektivet, och förbereder mål mot den svenska regeringen i
EU-domstolen.
Hämta hela rapporten här: