Sidor

2012-04-23

Arbetarrörelsen och hotet från högerpopulisterna


Ur rapporten:
Inledning
De kallar sig gärna arbetarpartier, men underkänner klassiska begrepp som
klasskamp och vikten av att kämpa mot ekonomiska och sociala orättvisor.
Nyckelordet för högerpopulistiska partier är rätt etnicitet, den egna befolkningen
först.
Det är lätt att se att högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna
utgör ett särskilt hot mot just arbetarrörelsen. De tar väljare från vänstern
men levererar högerpolitik, i 9 av 10 fall röstar SD med Alliansen.
Numera säger de att de vill försvara välfärden, men den ska fördelas till det
"rätta folket". De har hittat ett budskap som går hem hos framför allt många
manliga arbetare som attraheras av en politik som betonar etnisk likhet och
riktar sig mot feminism, invandring och olika kulturella minoriteter.
Frågan om att hitta en fungerande strategi mot högerpopulistiska partier är
brännande. Hur stoppar vi framväxten av dessa partier? Hur avslöjar vi dem
för deras väljare så att de inser vilken politik de ger sitt stöd till? Hur vitaliserar
vi vår egen rörelse så att våra egna representanter och förtroendevalda
kan ta debatten och bjuda motstånd?
Att hitta en fungerande strategi mot högerpopulismen handlar både om att
tänka nytt och återgå till rötterna, den jämlikhetstanke som en gång skapade
arbetarrörelsen. I denna rapport beskriver vi hur hotet ser ut och ger förslag
på motåtgärder.