Sidor

2013-04-02

Arbetsförsäkring åt alla!

av Lars Ag, Bo Elmgren, Helmuth Föll, Sune Gidgård & Stig Lahti

Ur innehållet:
Den goda arbetsmarknadspolitiken måste återupprättas och vidareutvecklas. Det kräver stora och ofta hittills helt oprövade insatser för utbildning, rehabilitering, praktik, arbetsprövning, vägledning och mycket, mycket annat.
Arbetsmarknadsinsatserna bör breddas och använda nya medel, sådant som tidigare inte har fått kallas arbetsmarknadspolitik. Även längre och mera avancerade utbildningar, också på akademisk nivå.
Det kostar pengar. Mycket pengar, till att börja med. Men betydligt mindre efter hand, när samhället kan få lägre kostnader för arbetslöshet och skatter från växande arbetsinkomster. 
Ett skäl till att vi väckt och utvecklat idén om en allmän försäkring för detta, betalad av en lika allmän arbetsgivareavgift, är att båda upp tillräckligt med resurser för verkligt god arbetsmarknadspolitik.
Ladda hem hela rapporten här! 
Rapporten kommer också att behandlas under ett seminarium på Socialdemokraternas partikongress 3-7 april 2013.
Arbetsförsäkring till alla!
Fredag 5 april 10.30-11.30
Lokal: G2
Den goda arbetsmarknadspolitiken måste återupprättas och vidareutvecklas. Det kräver nya insatser för utbildning, rehabilitering, praktik, arbetsprövning, vägledning och mycket annat. Insatserna bör breddas och använda medel som tidigare inte ingått i arbetsmarknadspolitiken. Inte minst längre och mera avancerade utbildningar. En grundläggande del av förnyelsen är dock en allmän arbetsförsäkring.
Medverkande:
Bosse Elmgren, tidigare journalist och partiombudsman
Sune Gidgård, tidigare ombudsman Bygg-Ettan
Anna Johansson, ordförande (S) Göteborgs
partidistrikt.