Sidor

2013-04-17

Jämställdhet är lösningen

Idag skriver Tankeverksamhetens Ann-Sofie Hermansson i Göteborgs Posten.

Den europeiska ekonomin står inför två rejäla utmaningar. Den ena är att sätta fart på den haltande tillväxten. Den andra är att hantera åldrande befolkningar där pensionsavgångarna blir allt fler.
Nu höjs röster för att vi borde jobba till runt 70. När moderaten Ulf Kristersson hävdar att man har ett ansvar för att hålla sig i fysisk trim blir det rent skrattretande. Det är nog många ute på byggena och i hemtjänsten som önskar sig en bättre hälsa. Men det är trots allt arbetslivets villkor som i hög utsträckning avgör hur vi mår på äldre dagar. Med bättre arbetsmiljöer skulle fler av dem som idag blir utslitna strax efter 60 kunna jobba fram till 65.
När vi lever längre behöver vi arbeta mer, annars blir pensionsnivåerna för låga. Men det finns faktiskt andra lösningar. Varför ska vi arbeta längre när det finns så många som vill arbeta mer? Förra veckan arrangerade Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg ett seminarium med LO i Västsverige, IF Metalls avdelning i Göteborg samt Socialdemokraterna i Europaparlamentet på temat vad ökad jämställdhet kan göra för tillväxten och jobben i Sverige och Europa.
Annelie Nordström
foto:Anders Nilsson
Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, konstaterade att om vi gjorde heltid till norm även i de kvinnodominerade yrkena skulle detta generera alla de extra timmar som krävs och mer ändå. Höjningar av pensionsåldern skulle på det viset bli överflödiga. I samband med seminariet släppte Tankeverksamheten en rapport med rubriken, ”Har vi råd att inte satsa mer på jämställdheten?” författad av David Ljung.
Den europeiska ekonomin står inför två rejäla utmaningar. Den ena är att sätta fart på den haltande tillväxten. Den andra är att hantera åldrande befolkningar där pensionsavgångarna blir allt fler. Enligt Ljung är ökad jämställdhet en central faktor för att möta de dubbla utmaningarna. När svenska kvinnor gick ut på bred front i arbetslivet kallade vi det för en jämställdhetsreform. Men det var även en absolut nödvändighet för svensk ekonomi. Sverige hade inte råd att inte låta kvinnor arbeta.
Gör tankeexperimentet att Grekland, Italien, Spanien med flera skulle lösa barn- och äldreomsorg så kvinnor kunde börja förvärvsarbeta på allvar. Enligt Ljung skulle BNP i EU kunna öka med hela 29 procent om arbetsmarknaden blev helt jämställd. För Sverige är siffran 21 procent. Vi är vana att betrakta jämställdhet som den demokratiska fråga den absolut är. Men faktum är att den därutöver antagligen är den bästa lösningen på den ekonomiska krisen i Europa.
Så gärna en bra pension till alla kvinnor. Men först ett rejält arbete det går att försörja sig på.
Läs krönikan i Göteborgs-Posten här.
S