Sidor

2020-05-06

Låt ingen bli kvar i arbetslivets utmarker!

Av Bosse Elmgren


Sammanfattning

Flera hundra tusen människor i Sverige lever i arbetslivets utmarker. Det är just de som råkat allra värst ut i den arbetslöshet och det tvärstopp i ekonomin som oväntat kom över oss som en följd av corona-epidemin. Den kris som nu pågår bör ha lärt oss att alla dessa människor måste få rejäla möjligheter att fullt ut bli med i samhället och slippa vara utan jobb eller leva i otrygghet och med dåliga arbetsvillkor. 
En kronisk långtidsarbetslöshet har etablerats i Sverige. Därtill har en stor arbetsmarknad vuxit fram med otrygga jobb och ofta usla arbetsvillkor. Nu, när förhållandena ändrats snabbt och oväntat, har det blivit än värre i arbetslivets utmarker. Det är ovisst när pandemin är över och vilka långsiktiga verkningar på arbetslivet den får. 
LO, PTK och Svenskt Näringsliv har skrivit en gemensam avsiktsförklaring inför sina fortsatta förhandlingar hösten 2020 om villkoren för omställning i arbetslivet. Avsiktsförklaringen öppnar intressanta perspektiv på frågan om insatser mot otrygga förhållanden i arbetslivet. Bosse Elmgren tar i den här debattskriften upp paralleller mellan parternas avsiktsförklaring och idéerna om en allmän arbetsförsäkring. Han ställer upp två viktiga mål för politiken mot otrygga och dåliga villkor i arbetslivet:
* Alla måste kunna vara försäkrade mot att förlora sin inkomst om de blir arbetslösa utan egen förskyllan. Men en försäkring borde inte bara ge trygghet mot inkomstbortfall för dem som mister jobbet utan innebära generöst stöd för alla att komma in i eller komma igen i arbetslivet. Inte vara bara en arbetslöshetsförsäkring alltså, utan en arbetsförsäkring.
* Dessutom: kollektivavtal som ger anständiga villkor bör gälla i hela arbetslivet, på alla arbetsplatser. En lag bör stiftas som innebär att kollektivavtal, som träffats mellan fack och arbetsgivarorganisationer, kan allmängiltigförklaras, så att de gäller också när arbetsgivaren är oorganiserad och inte har skrivit hängavtal.
De här målen gäller en stor och viktig jämlikhetsfråga. Det är fråga om människor som måste få rejäla möjligheter att komma med i samhällsgemenskapen. Känna att de tas på allvar, räknas och är viktiga. Känna tillit. Kunna komma till insikt om sina egna möjligheter."