Sidor

2020-06-05

Fackföreningsrörelsen och solidariteten

av Örjan Nyström


Solidaritet måste betecknas som något av fackföreningsrörelsens själva värdegrund, särskilt på LO-området. Idag, när fackföreningsrörelsen – återigen särskilt på LO-området - befinner sig en kritisk situation på många sätt sägs det ibland att denna värdegrund vacklar. ”Det finns ingen solidaritet längre”, får man ofta höra, underförstått att annat var det förr. Ibland söker man orsaken i att ”folk har blivit individualister”. 


Men den fackliga solidariteten har aldrig varit den okomplicerade och oföränderliga företeelse som vi lätt målar ut den i efterhand. Genom ett historiskt perspektiv utreder Örjan Nyström hur vi ska kunna förstå och bemästra påfrestningarna på den fackliga sammanhållningen idag.