Sidor

2012-06-27

Förutsättningar för framtidens livslånga lärande i Sverige - av Kerstin Littke

Ur inledningen:
Att vi lever i en tid av stora förändringar är ingen nyhet. Om det är vi troligen helt överens. Sannolikt är den omvälvande samhällsförändring vi bara befinner oss i början av mer omfattande än den vi genomgick då de stora strömmarna av människor från landsbygden flyttade in till städerna och industriarbetet. Kanske måste vi gå så långt tillbaka i tiden som till Gutenberg och boktryckarkonsten på 1400-talet för att hitta dess motsvarighet.


På kort tid har vi bevittnat globala förändringar där en rad diktaturer störtats av sitt eget folk, den globala ekonomins fokus har förskjutits från västvärlden till Asien, framsynta penningplacerare gör investeringar i Afrika samtidigt som den europeiska ekonomin brottas med stora problem.


En viktig anledning till den snabba samhällsförändringen, kanske den viktigaste, är de senaste årens innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, samt annan digital teknologi. En teknisk utveckling som gör det möjligt för människor att i allt större utsträckning kommunicera med sin omvärld, ta del av all världens information och kunskap samt att lösa vardagen på ett helt nya sätt. Med fog kan vi tala om att vi befinner oss i ett paradigmskifte.


Läs hela rapporten här:
Läser du på mobil enhet som inte stöder Flash kan du göra det här.