Sidor

2012-06-26

Nya Tider - Nya Jobb - Första seminariet

Igår var det premiär för seminarieserien Nya tider - Nya jobb
Första seminariet hade titeln - Ungdomsarbetslöshet: En ohejdbar farsot eller ett problem som kan lösas?

Följande text hämtas från LO-Distriktets i Västsveriges hemsida:

25 juni gick startskottet för LO Västsverige, Socialdemokraterna i Europaparlamentet, IF Metall Göteborgs och Tankeverksamheten i Göteborgs seminarieserie Nya Tider - Nya Jobb. Temat var ungdomsarbetslöshet, huvudtalare var Sofia Larsson från GR Utbildning, Katja Knuutinen från Göteborgs Stad, AB Volvos koncernchef Olof Persson och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Dessa kommenterades av Anna Johansson (s), kommunalråd Göteborg och Johnny Magnusson (m), regionråd VGR.
Drygt 140 personer kom för att lyssna på lite mer praktiska grepp på  ungdomsarbetslösheten. Inför seminariet hade Olle Ludvigsson (s) i EU-parlamentet, Dan Gabrielsson, LO-dsitriktets ordförande, Mikael Sällström IF Metall Göteborg och Ann-Sofie Hermansson, Tankeverskamheten skrivit en debattartikel i GP om att det är dags att lägga det politiksa käbblet om statistik åt sidan för att vidta åtgärder. Läs artikeln här>>>
Huvudtalarna beskrev hur deras verksamheter arbetar för att komma åt unga som riskerar arbetslöshet ur ett företagsperspektiv som Volvo och ur ett samhällsperspektiv som Göteborgs stad. 
Förslagen kan delas in i två huvudkategorier. 
1. Att förbättra ungdomars möjlighet att klara gymnasiet. 2. Att öka ungdomars möjlighet att delta i arbetslivet, t.ex via praktik.
Olof Persson efterlyste mer individuella åtgärder då behoven hos både företag och individer skiftar så behövs stor flexibilitet hos arbetsförmedlingen för att matcha dessa båda behov, han beskrev också den utbildningssatsning som AB Volvo gör på unga arbetslösa. 
Sofia Larsson beskrev Plug-in projektet i Göteborgsergionen som går ut på att fånga upp elever som annars troligen hoppar av gymnasiet. 
Veli-Pekka Säikkälä beskrev IF Metalls ungdomsavtal och arbetet med Teknikcollege som metoder att få in unga i arbetslivet.
Från Göteborgs stad redovisade Katja Knuutinen hur det fungerar med de EU-projekt som staden driver för att förbättra ungas möjligheter där den största delen av insatserna går till kompetenshöjande åtgärder.
ABF Göteborg var på plats och filmade seminarierna. Alla delar har inte publicerats ännu men de två som är ute hittar ni här:

Här kommer bilder från kvällen, fotograf Nora Theorin:


Det var fullsatt!

Olof Persson och Veli-Pekka Säikkälä
Veli-Pekka Säikkälä och Sofia Larsson
Katja Knuutinen och Anna Johansson
En nöjd arrangör; Olle Ludvigsson
Olof Persson 
Åke Magnusson, Global Forum och Olof Persson