Sidor

2012-09-25

Studiehandledning till "Jämlikhetsnormen"Denna studiehandledning är upplagd med tanke på cirkelstudier i traditionell form eller på nätet, men kan naturligtvis även användas som stöd för självstudier. Det finns i sammanhanget anledning att understryka
att boken inte är något internt diskussionsunderlag för de närmast sörjande i det socialdemokratiska partiet.
Dess avsikt är att stimulera diskussion, studier och forskning på en betydligt bredare basis bland
människor som är intresserade av ett mer anständigt samhälle än det vi idag är på väg in i.

För att citera ur bokens förord: ”Att rekonstruera ett socialdemokratiskt alternativ inför dagens politiska utmaningar torde vara en angelägenhet för många människor. En del kanske inte ens identifierar sig partipolitiskt överhuvudtaget, som bekant en växande skara i dagens politiska kultur.
Detta hindrar inte att de kan uppfatta sig som intressenter i debatten om socialdemokratins kris. Det finns många människor idag som mycket starkt upplever ett behov av en politisk kraft som för traditionerna från 1900-talets sociala demokrati vidare in i ett nytt sekel.”

Ladda ner hela handledningen här som .pdf