Sidor

2012-11-06

Dags att skrota "full sysselsättning"?

av Anders Nilsson och Örjan Nyström

Hämta rapporten här
Utdrag ur rapporten

Det näringspolitiska spåret

I den socialdemokratiska diskussionen om sysselsättningen ser vi ett antal
spår, som i debatten ibland ställs emot varandra. Ett kan vi kalla det näringspolitiska
spåret. Här förenas en samförståndstradition i Saltsjöbadsanda med
moderna rön från vad som kallas den nya ekonomiska geografin. Centrala begrepp
är kluster, triple helix och en distinktion mellan nätverksstad och centralortsstad.
Det handlar om att verka för fler arbetstillfällen och högre sysselsättning
genom att stimulera samverkan mellan akademi, samhälle och
näringsliv för innovationsdriven produktutveckling, branschutveckling och
starkare konkurrenskraft på globala marknader - men också om att främja
inhemska tjänstesektorer genom urban tillväxt, förtätning och regionförstoring.

En som länge argumenterat i denna riktning är förre LO-utredaren Jan Edling
(Edling 2010). En handlingens man som tidigt var inne på detta spår är Göran
Johansson i Göteborg. Det är väl knappast att fara med osanning eller avslöja
någon hemlighet om man påstår att också vår partiordförande med sin bakgrund
i IF Metall är en tillskyndare i sammanhanget. Även vi har medverkat i
utvecklingen av en regional socialdemokratisk näringspolitik med denna
inriktning i Göteborgsområdet.