Sidor

2012-01-26

Nya rapporter på måndag 30/1

I samband med Wigforss-seminariet i Göteborg på måndag 30/1 18.00 i Folkets hus kommer Tankeverksamheten att släppa två rapporter.
Rapporterna är skrivna av förra årets stipendiater.
Erik Bengtsson "Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA"
Sofia Jonsson "Trafficking i Europa"

Medverkande under rubriken "Med Olof Palme in i framtiden" är också Sara Björnsson, Ingvar Carlsson, Jan Eliasson, Evin Incir och samtalet leds av Jörgen Linder.
Så här beskrivs seminariet på Socialdemokraterna i Göteborgs hemsida:

För Olof Palme innebar internationellt engagemang ord och handling, ställningstaganden och stöd. Det inbegrep fördömanden av Vietnamkriget, apartheidpolitiken i Sydafrika och stormaktsinterventioner i Afghanistan och Centralamerika, men också stöd till motståndsrörelser mot diktaturerna i Grekland, Spanien, Portugal och Chile. Idag ser världen naturligtvis annorlunda ut. Men hur förvaltas hans arv? Hur bygger man vidare på det?
Årets Wigforss-stipendium utdelas vid programmet.