Sidor

2012-01-17

Två städer -politiska skiljelinjer mellan Göteborg och Stockholm

I samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar idag Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg en ny rapport av Anne-Marie Lindgren. Presentationen görs på ett seminarium där förutom rapportförfattaren även Anneli Hulthén och Kerstin Alnebratt deltar.
Citat ur förordet:
"Stockholm och Göteborg är båda storstäder, med delvis olika social struktur men med
storstadens både möjligheter och utmaningar: ökad inflyttning och växande befolkning,
stark arbetsmarknad, ett universitet med högt söktryck, kapacitetsproblem i kollektivtrafiken, bostadsbrist, boendesegregation. Stockholm har borgerlig majoritet, Göteborg rödgrön.
Finns det skillnader i de två kommunledningarnas sätt att handskas med storstadens utmaningar, som hör ihop med skillnader i samhällssyn? Skiljer sig prioriteringar och problemdefinitioner? Finns det skillnader i sättet att se på sitt politiska uppdrag?
För att undersöka det har jag gått igenom de budgetförslag, som Stockholms borgerliga
respektive Göteborgs rödgröna majoritet lagt hösten 2011. Båda är policydokument, som
lyfter fler frågor än de rent budgetära, och de ger alltså en bild både av politiska prioriteringar och av politiskt förhållningssätt."