Sidor

2012-01-30

Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA?

Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)

Ur Erik Bengtssons introduktion:

USA utmärker sig bland de rika länderna genom att ha den minsta välfärdsstaten
som andel av ekonomin, den svagaste fackföreningsrörelsen och inget arbetare-
parti.
Denna essä ägnar sig åt frågan: varför är fackföreningsrörelsen så svag i
USA? Detta är verkligen ingen ny fråga. 1906 ställde den tyske sociologen Werner
Sombart i en bok frågan ”varför finns det ingen socialism i Förenta Staterna?”, och
för den delen hade också Marx och Engels något decennium tidigare diskuterat
samma fråga.
Här kommer jag alltså att fokusera mig på fackföreningsrörelsen.
Oundvikligen kommer jag också att komma in på partipolitik, för arbetsmarknad
och politiken hänger ihop, men det är facket som står i fokus. De senaste trettio
åren har fackföreningsrörelserna i de flesta rika länder försvagats, men jag vill här
lyfta fram att i USA var facket redan före Reagans tillträde som president år 1980
svagare än i jämförbara länder. Mitt fokus i denna essä är därför inte så mycket
försvagningen efter år 1980 som varför facket aldrig blev riktigt starkt till att börja
med.
Ladda hem rapporten här (.pdf 973k)